Project

Natura 2000 North Sea Projectondersteuning

Het ministerie van EZ heeft voor marien Natura 2000 gerelateerd werk een projectsecretaris in dienst. Voorheen werd dit werk door EZ-ers uitgevoerd. Door een tekort aan mankracht bij EZ is IMARES gevraagd een onderzoeker te detacheren.

Publicaties