Nature Based Solutions Instrumentarium voor Toekomstbestendige Steden

Project

Nature Based Solutions Instrumentarium voor Toekomstbestendige Steden

De Adaptation Support Tool ondersteunt het op natuurlijke basis klimaatbestendig maken van stedelijke omgevingen. De Adaptation Support Tool (AST) is ontwikkeld om planners, ontwerpers en stakeholders in staat te stellen om uit te zoeken welke groen-blauwe maatregelen het meest kosteneffectief zijn voor het klimaatbestendig en leefbaarder maken van de stad.

De tool is in 2014-2016 met succes toegepast in pionierssteden in Europa, de VS en Afrika. Nu, met wereldwijd snel groeiende integrale stedelijke vraagstukken, is er de noodzaak voor een verbeterslag om de kwaliteit te borgen en beter aan te laten sluiten bij de veranderende vraag van de markt. Daarbij is een koppeling met onze andere tools (gidsmodellen, ontwerptool Groene Gezonde Stad, hittemodellen, benchmark stedelijk groen, Clico) noodzakelijk.

Publicaties