Project

Natuur- en Landschap

Dit project probeert een markt te ontwikkelen voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLB) op basis van betrokkenheid in de regio door het organiseren van boer-burgercollectieven en/ of deals tussen boeren en regionale MKB bedrijven. Burgers en bedrijven in een gebied zijn de echte klanten van ANLB. Bij het onzeker worden of wegvallen van subsidies is het van belang om deze relatie te ontwikkelen om ANLB te kunnen blijven financieren. Dit project brengt daarom boeren in contact met de afnemers van het door hen geleverde landschap en brengt het gesprek op gang over de gevraagde landschapsdiensten en de geleverde tegenprestatie. Boeren/ landschapsproducenten zijn weliswaar georganiseerd in agrarische natuurverenigingen (ANV), maar ze zijn niet gewend aan het denken over klanten en verdienmodellen als het om landschap gaat. Het is een nieuwe manier van denken en ondernemen waarin nog een weg moet worden gevonden. In 2015 wordt het project afgerond dat in 2013 en 2014 is uitgevoerd  

Door subsidie voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer lijkt het alsof het ANLb voor de overheid gebeurt. De echte klanten van het ANLb zijn echter burgers en bedrijven in de streek. Dit project verkent wat nodig is voor het verzilveren van lokale betrokkenheid bij het agrarische landschap. Behalve (extra) financiering zou dit ook een sterker netwerk van agrarische natuurverenigingen kunnen opleveren en een landschap dat beter past bij de behoefte van 'de klanten'.

Publicaties