Project

Natuur en economie St. Eustatius en Saba

De eilanden van Caraïbisch Nederland zijn in sterke mate afhankelijk van de natuur. Een goed begrip van de socio-economische waarde van ecosysteemdiensten is noodzakelijk om draagvlak te creëren voor beslissingen ten aanzien van natuurbescherming en -beheer.

Een specifieke toepassing kan een maatschappelijke kosten-baten analyse in combinatie met een milieu effect rapportage zijn. In 2011 is een economische studie gedaan naar de waarde van ecosysteemdiensten voor Bonaire. Een dergelijke studie wordt nu uitgevoerd voor Saba en St. Eustatius.
Doelen van dit project zijn:

  • Waardebepaling van de ecosystemen en de diensten en producten die zij leveren aan de economie van Saba en Statia. De waarden van het koraalrif, mangroven, kustwateren, zeegrasvelden, kustvegetatie, tropische woud, en stranden worden apart berekend en geanalyseerd
  • Bepalen wie van deze diensten en producten geniet
  • Bepalen of economisch gezien meer of juist minder natuurbescherming voordelig is 

Ook wordt een Total Economic Valuation (TEV) analyse uitgevoerd voor drie scenario’s:

  1. Voortzetting huidig niveau van ontwikkeling en natuurbescherming.
  2. Toename van zowel ontwikkeling als bescherming.
  3. Toename alleen in economische ontwikkeling.

Resultaten

Door vertraging bij de oplevering van de rapporten van het "What's Bonaire Nature worth"-project, kon dit project nog niet van start gaan. Wel zijn alvast voorbereidende werkzaamheden verricht. Foto's van de eilanden zijn verzameld aan de hand van satellietbeelden en luchtfotomateriaal (KLM Aerocarto foto's). Deze foto's kunnen gebruikt worden om historische reconstructies te maken van bijvoorbeeld bebouwing en als gevolg daarvan mogelijke erosie-effecten op de natuur.