Project

Natuur- en landschapsorganisaties in kaart brengen

De laatste jaren laat de overheid meer verantwoordelijkheid aan de burger over. Natuur- en landschapsorganisaties kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Dit project geeft inzicht in de veranderingen rond natuur- en landschapsorganisaties.

Doelstelling

Nederland heeft een krachtig maatschappelijk middenveld met onder andere veel natuur- en landschapsorganisaties. De achterban is nog steeds groot met zo’n 3,9 miljoen betalende leden en donateurs. De overheid laat bij natuur en landschap meer verantwoordelijkheid aan burgers en bedrijven over. Er komen meer burgerinitiatieven, die veelal flexibel, kortstondig en ad hoc zijn. Natuur- en landschapsorganisaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het ondersteunen van private actoren. De vraag is of zij daar voldoende op zijn toegerust.

Doel van dit project is inzicht geven in de veranderingen rond natuur- en landschapsorganisaties, met name hoe kijken ze naar burgers en bedrijven in hun veranderende omgeving en hoe gaan ze met hen om?

Resultaten

  • Database met enquêteresultaten
  • WOt-werkdocument en WOt-paper

Plan van aanpak

Activiteiten zijn:

  • Enquête onder 50-100 natuur- en landschapsorganisaties en aanvullende interviews
  • Rapportage van resultaten