Project

Natuur in BvdL

In dit project worden de hierboven genoemde integrale beleidsevaluaties uitgevoerd. Het doel daarvan is de actuele gegevens over bos, natuur en landschap in hun relevante beleidsmatige en maatschappelijke context te verzamelen en te analyseren en de resultaten daarvan in hun maatschappelijke context te plaatsen, zodat deze bruikbaar zijn voor de Balans van de Leefomgeving (BvdL).

Doelstelling project

Er wordt gewerkt vanuit meerdere wetenschappelijke disciplines, zodat ook de samenhang tussen beleid, maatschappij en de fysieke leefomgeving (natuur, bos, landschap) aandacht krijgt. Betrokkenen bij het beleid krijgen inzicht in hoeverre de beleidsdoelstellingen worden gehaald en wat er mogelijk beter kan.

Aanpak en tijdspad

Het project bouwt voort op het in 2011 uitgevoerde werk. Op basis van de resultaten daarvan worden met het PBL kernteam BvdL afspraken gemaakt over het vervolg in 2012. Deze afspraken worden in een Plan van Aanpak vastgelegd.

Mijlpalen zijn:
  1. 28 februari 2012: Plan van Aanpak uitgewerkt
  2. Maart 2012: conceptteksten voor externconcept van de Balans gereed
  3. Juni 2012: concept webteksten voor digitale balans gereed
  4. Oktober 2012: conceptartikelen gereed
  5. 19 December 2012: artikelen submitted bij tijdschrift redacties

Publicaties