Project

Natuur inclusief consumeren en gedragseconomie

Het ministerie van Economische Zaken (EZ), dat het natuurbeleid onder haar hoede heeft, wil meer dan voorheen inzetten op motivatie, verantwoordelijkheid en actie door burgers en ondernemers. Particulier initiatief en inzet als bijdrage aan de realisatie van natuurbeheer en –behoud worden gevraagd in het natuurbeleid zoals recentelijk (april 2014) is verwoord in de Rijksnatuurvisie. Het belang en de betekenis van dergelijk particulier initiatief vraagt om kennis van beweegredenen of mechanismen van gedrag die mogelijk helpen om mensen of bedrijven te activeren en motiveren zich groen(er) te gedragen. Dit project zoekt naar inspiratie en aanknopingspunten hiervoor in de gedragseconomische hoek.


Het ministerie van Economische Zaken (EZ), dat het natuurbeleid onder haar hoede heeft, wil meer dan voorheen inzetten op motivatie, verantwoordelijkheid en actie door burgers en ondernemers. Particulier initiatief en inzet als bijdrage aan de realisatie van natuurbeheer en –behoud worden gevraagd in het natuurbeleid zoals recentelijk (april 2014) is verwoord in de Rijksnatuurvisie. Het belang en de betekenis van dergelijk particulier initiatief vraagt om kennis van beweegredenen of mechanismen van gedrag die mogelijk helpen om mensen of bedrijven te activeren en motiveren zich groen(er) te gedragen. Dit project zoekt naar inspiratie en aanknopingspunten hiervoor in de gedragseconomische hoek.Dit (pilot)project resulteert in aanwijzingen of aanzetten hoe
gedragseconomische inzichten inzetbaar of additioneel zijn aan natuurbeleid. Activeren en
mobiliseren van maatschappelijke energie voor natuur in den brede wordt meer
specifiek bekeken vanuit het niveau van bedrijven.


Publicaties