Project

Natuurbeleidsplannen Caribisch Nederland

In 2013 heeft het Ministerie van Economische Zaken het eerste Natuurbeleidsplan voor Caribisch Nederland laten opstellen. In 2017 zal dit geëvalueerd moeten worden als input voor het opstellen van een nieuw natuurbeleidsplan (NBP) voor de periode 2018-2022. Hieruit zullen aanbevelingen worden gedaan voor de opstelling van de nieuwe NBP voor Caribisch Nederland.

Het opstellen van een vijfjaarlijks natuurbeleidsplannen (NBP) is een wettelijke verplichting, niet alleen in Europees Nederland maar ook in Caribisch Nederland. De wet schrijft voor het natuurbeleidsplan de doelstellingen moet bevatten betreffende de natuur en het landschap die zullen moeten worden verwezenlijkt inhet planperiode. In dit project zullen betrokken partijen samen bepalen in welke mate de doelstellingen zijn verwezenlijkt en welke knelpunten er speelden zodat deze kennis meegenomen kan worden in de opstelling van het nieuwe natuurbeleidsplan voor de periode 2018-2022.

Uit de evaluatie wordt duidelijk welke doelen wel of niet zijn behaald, welke lessen hieruit geleerd kunnen worden en hoe de nieuwe opzet er uit moeten zien. Het rapport en evaluatie komt met concrete samen opgestelde en breed gedragen aanbevelingen, op maat, voor het nieuwe NBP voor Caribisch Nederland.

Publicaties