Project

Natuurcombinaties in bossen

Een groot deel van het Nederlandse bos wordt sinds de jaren 1980 aangeduid als multifunctioneel; hier moet rekening worden gehouden met houtoogst, natuur en recreatie; de beheervorm heet "geïntegreerd bosbeheer".


De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat houtoogst hier niet optimaal kan plaatsvinden en ook de bijdrage aan natuur niet optimaal is. Een scheiding van functies binnen boslandschappen of soms zelfs tussen beheereenheden kan dit probleem oplossen. Deze denkrichting is in een stroomversnelling gekomen door de economische recessie en de wens houtoogst uit te breiden en te intensiveren. De vraag is nu hoe dit duurzaam kan plaatsvinden op landschapsschaal. Het project beoogt in overleg met stakeholders duurzame natuurcombinaties te ontwikkelen in bossen uitgaande van knelpunten in functievervulling in concrete terreinen.

Producten

  • Artikel in Vakblad Natuur Bos en Landschap
  • Bijdrage aan beheerdersdag 2014
  • Organisatie van tenminste één veldwerkplaats
  • Rapport als pdf met onderbouwing van onderzoek

Publicaties