Project

Natuurkwaliteit zoete wateren

Voor het Planbureau Leefomgeving (PBL) is het belangrijk om toegang te hebben tot actuele kennis van de biodiversiteit in zoetwater milieus om deze te gebruiken bij beleidsanalyses en verkenningen.

Doelstelling

Voor het zoete water is gekozen voor aansluiting op de  Kaderrichtlijn Water (KRW), en Natura2000. Maar voor de ecologische effecten van beleidsmaatregelen is de onderbouwing met wetenschappelijke kennis van belang. 

Het doel van dit project is inzicht te krijgen in de doelmatigheid van investeringen in natuur/waterbeleid door kennis te ontwikkelen en de informatie voor de Leefomgevingverkenningen van PBL wetenschappelijk te onderbouwen.

Werkwijze

In 2012 ligt de aandacht bij het beantwoorden van vragen van PBL met betrekking tot het opstellen van Leefomgevingverkenningen. Te beginnen met het uitwerken van kennisvragen op het gebied van exoten.

Beoogde resultaat

Het beoogde resultaat is inzicht in de doelmatigheid van investeringen in natuur/waterbeleid.

Resultaat 2012

Bijdrage aan de wettelijke producten Balans van de Leefomgeving en/of Natuurverkenning. Tevens zullen toekomstige assessments, waaronder review ILG 2013 / Groot project EHS, en evaluaties van de KRW gebruik kunnen maken van de opgedane kennis.Publicaties