Project

Natuurlijk Kapitaal en landbouw

De samenleving streeft naar een positievere relatie (synergie) tussen landbouwproductie en biodiversiteit, door vermindering van de negatieve impact van landbouw op ecosystemen (inbegrepen de internationale ecologische footprint van de Nederlandse landbouw) en versterking van de rol van boeren bij beheer van natuur en landschap. De vergroening van het GLB wordt gezien als extra impuls om deze doelen te realiseren. In deze casus voor de Balans van de Leefomgeving wordt nagegaan welke kansen en belemmeringen er zijn om positieve bijdragen vanuit natuur en landschap (natuurlijk kapitaal) aan de agrarische productie in NL (via ecosysteemdiensten als bodemvruchtbaarheid, water- en plaagregulatie, bestuiving) te behouden of beter te benutten en daarbij te helpen negatieve effecten van landbouw op natuur en landschap (en op de levering van ecosysteemdiensten) te verminderen.


Het doel van het werk voor de Balans van de Leefomgeving 2014 in dit project is natuurlijk kapitaal agenderend en signalerend aan de orde te stellen. Het project draagt vanuit de landbouw case bij aan de beantwoording van de vraag welke impact de wijze waarop wij met ecosysteemdiensten omgaan heeft op de kwaliteit (biodiversiteit) van natuur en op de mate waarin die ecosysteemdiensten kan (blijven) leveren. Een tweede vraag is welke invloed het beleid hierop heeft en zou kunnen hebben. Tot slot willen we de vraag beantwoorden of het denken in termen van natuurlijk kapitaal potentie heeft voor het biodiversiteitsbeleid, of dat aanvullend biodiversiteitsbeleid nodig blijft en in welke mate.

Dit project richt zich primair op de landbouw. De samenleving streeft naar een positievere relatie (synergie) tussen landbouwproductie en biodiversiteit, door vermindering van de negatieve impact van landbouw op ecosystemen (inbegrepen de internationale ecologische footprint van de Nederlandse landbouw) en versterking van de rol van boeren bij beheer van natuur en landschap. De vergroening van het GLB wordt gezien als extra impuls om deze doelen te realiseren.
In deze casus wordt nagegaan welke kansen en belemmeringen er zijn om positieve bijdragen vanuit natuur en landschap (natuurlijk kapitaal) aan de agrarische productie in NL (via ecosysteemdiensten als bodemvruchtbaarheid, water- en plaagregulatie, bestuiving) te behouden of beter te benutten en daarbij te helpen negatieve effecten van landbouw op natuur en landschap (en op de levering van ecosysteemdiensten) te verminderen.

 


Deliverables


Tekstbijdrage aan balans van de leefomgeving 2014


Publicaties