Project

Natuurlijk Kapitaal en recreatie

Het doel van dit project is om de relatie tussen Natuurlijk Kapitaal en de recreatiesector agenderend en signalerend aan de orde te stellen. Dit onderzoek dient ter onderbouwing van het Themahoofdstuk ‘Natuurlijk Kapitaal’ voor de Balans van de Leefomgeving 2014


Het onderzoek wordt uitgevoerd ter onderbouwing van het Themahoofdstuk ‘Natuurlijk Kapitaal’ voor de Balans van de Leefomgeving 2014. Het doel van dit project is om de relatie tussen Natuurlijk Kapitaal en de recreatiesector/ agenderend en signalerend aan de orde te stellen. Hierbij wordt de vraag beantwoord op welke manier de maatschappij en specifiek de recreatiesector met ecosysteemdienst beleving omgaat. Specifiek word aandacht geschonken aan welke financieringsmechanismen er momenteel zijn en welke ontwikkeld worden om de recreatieve voorzieningen in bos en natuurterreinen in stand te houden. Tevens wordt aandacht geschonken aan de impact van recreatie op biodiversiteit.

Op basis van het onderzoek wordt geschets welke handelingsperspectieven er voor de betrokken partijen en de overheid zijn.


tweede vraag is welke invloed het beleid hierop heeft of zou kunnen hebben


Deliverables


Het project resulteert in een aantal producten ter onderbouwing van het thema Natuurlijk Kapitaal in de Balans van de Leefomgeving en wel:

-       Hoofdstuk in het PBL- achtergronddocument ‘Natuurlijk Kapitaal’

-       Mogelijk een of meerdere indicatoren over de verzamelde informatie met betrekking tot financieringsmechanismen voor  de Digitale Balans


Publicaties