Project

Natuurlijk Kapitaal, waterbeheer en hout

In dit project wordt onderzoek gedaan naar verduurzaming van de houtketen en naar de mogelijkheden voor synergie tussen waterbeheer en natuurbeheer.

Voor de casus houtketen wordt in beeld gebracht welke ecosysteemdiensten door het Nederlandse bos worden geleverd, hoe het ervoor staat met de verduurzaming van de houtketen, welke mogelikheden er zijn voor verdere verduurzaming. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden en impact van vergroten van de binnenlandse hoputproductie. |Helpt dat bij verdere verduurzaming.

Voor de de casus waterbeheer wordt nagegaan welke mogelijkheden het natuurlijk kapitaal biedt om bij te dragen aan oplossing van knelpunten in het waterbeheer en hoe de samenwerking tussen waterbeheerders en natuurbeheerders verloopt. Welke kansen en knelpunten bestaan daarbij? Hoe verloopt de besluitvorming en wat bepaald of er voor natuurlijke oplossingen wordt gekozen of niet?

Het project levert een tekstuele bijdrage aan een achtergronddocument voor de balans van de leefomgeving.


Publicaties