Project

Natuurlijk kapitaal op de bedrijfsbalans

<p>Natuurlijk kapitaal omvat land, natuur, klimaat, energie en kwaliteit van bodem, water en lucht. Eigendomsrechten op natuurlijk kapitaal vertegenwoordigen een economische waarde. Voorbeelden van eigendomsrechten zijn het gebruiksrecht van zoet water of het recht op de winning van grondstoffen. De betekenis van de waarde van eigendomsrechten voor natuurlijk kapitaal wordt steeds belangrijker voor bedrijven. De gedachte is dat de visualisatie op de bedrijfsbalans zal leiden tot een efficiënter gebruik van natuurlijk kapitaal.</p>

De manier waarop bedrijven omgaan met natuurlijk kapitaal zal veranderen als het op de bedrijfsbalans staat. Hiermee wordt ook inzicht verkregen in de mogelijkheden en risico's verbonden aan natuurlijk kapitaal. Verscheidene internationale initiatieven zijn hierbij van belang, zoals de TEEB for Business Coalition en de Natural Capital Declaration (NCD), die werd gelanceerd tijdens RIO+20. De NCD is een initiatief in de financiƫle wereld om natuurlijk kapitaal op te nemen in de financiƫle boekhouding en rapportages. Ook geeft het ministerie van Economische Zaken in de "Uitvoeringsagenda Natuurlijk Kapitaal: behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit" (2013) aan dat het kabinet bedrijven stimuleert om natuurlijk kapitaal in hun boekhouding mee te nemen. Het is echter niet eenvoudig om een schone rivier te waarderen of voldoende water voor de landbouw te waarderen. Daarom staat in dit onderzoek centraal hoe natuurlijk kapitaal kan worden opgenomen op de bedrijfsbalans en wat daarvan de economische consequenties kunnen zijn.

Doelstelling

Het onderzoek richt zich op de wijze waarop natuurlijk kapitaal op de balans van bedrijven kan worden gebracht. Hierbij zal ook naar consequenties binnen de keten worden gekeken. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de incentives die volgen uit het in de boekhouding opnemen van natuurlijk kapitaal. Tenslotte wordt inzicht gegeven in veranderingen in de veerkracht van systemen als natuurlijk kapitaal wordt opgenomen op de bedrijfsbalans.

Deliverables

  • Korte notitie met literatuurstudie en conceptueel raamwerk
  • Notitie met een beschrijving en uitwerking van de casestudies
  • Wetenschappelijk artikel
  • Bijdrage aan een vakblad & presenatie

Publicaties