Project

Natuurwaardegraadmeter

De indicator Trend in kwaliteit van natuur (CLO-indicatornummer 2052) is een van de kernindicatoren van het PBL. Voor de berekening hiervan is het model Graadmeter Natuurwaarde 2.0 ontwikkeld.

Dit model draait nog onder Windows XP. Dit project omvat a) een technische update van de code waardoor het model Graadmeter Natuurwaarde 2.0 kan draaien onder Windows 7, b) automatisering van de huidige handmatige nabewerking van modelresultaten naar indicatoruitkomsten en c) een verbeterde statistische onderbouwing van deze indicatoruitkomsten.

Publicaties