Project

Nederlandse bijdrage aan de ESEB

De sociaal-economische aspecten van de teelt van ggo’s (genetisch gemodificeerd organismen). Dit project gaat over de verdere uitwerking van een methodologisch kader voor meting van aspecten. Daarvoor is binnen de EU de technische werkgroep ESEB opgericht. Nederland wil met haar expertise een proactieve bijdrage leveren.

Doelstelling

April 2011 heeft de Europese Commissie een verslag opgesteld over de sociaal-economisch impact van de teelt van ggo’s (genetisch gemodificeerd organismen). In verband met de verdere uitwerking van een methodologisch kader voor meting van aspecten is de technische werkgroep ESEB opgericht. Wageningen UR geeft invulling aan de Nederlandse vertegenwoordiging. Doel van deze deelname is het leveren van een proactieve bijdrage zonder de Nederlandse belangen uit het oog te verliezen. 

Resultaten

De resultaten van de werkgroep worden gepubliceerd in vijf openbare "technical reference documents": een generic framework en vier case studies (Bt maize, HT maize, HT soy en een nader te bepalen gewas). Eind 2013 was het eerste document nog in ontwikkeling.

Plan van Aanpak

Participatie in de ESEB werkgroep omvat:
  • deelname aan bijeenkomsten (naar schatting 2x per jaar);
  • inhoudelijke bijdrage aan ontwikkeling van methodes en de toepassing ervan op data verzameld in EU lidstaten;
  • schriftelijke terugkoppeling van tussentijdse resultaten en besluiten naar de ministeries van EL&I en I&M, en inachtneming van feedback en input van deze partijen gedurende het traject;
  • mondelinge kennisuitwisseling met de ministeries van EZ en I&M en wetenschappelijke experts op gebied van ggo’s, gedurende 1x per jaar;
  • waar wenselijk (ad hoc basis): consultatie van andere experts ten behoeve van overleg, review, en inbreng van complementaire kennis.

Publicaties