Project

Nederlandse inbreng in de G20 Agricultural Ministers' Meeting

Dit project behelst het opstellen van een tweetal policy papers t.b.v. de Nederlandse inbreng in de G20 Agricultural Ministers Meeting eind april 2019 in Japan 

In het kader van de G20 Agricultural Minsters Meeting eind april 2019 in Japan worden een tweetal policy papers opgesteld t.b.v. de inbreng van de Chief Science Officer van LNV in een meeting van deze officers uit de G20 landen. Deze papers behelsen de onderwerpen Climate Smart Agriculture en Phytosanitary Research en zij gaan over het Nederlande beleid op deze gebieden, de opgaven voor beleid en innovatie en aanbevelingen voor gemeenschappelijke onderzoekslijnen.

Publicaties