Project

Nettowinst voor biodiversiteit

De wens uit de Rijksnatuurvisie is om natuur meer te gebruiken als ontwikkelkracht in plaats van hindermacht en daarmee natuur meer te  zien als een kans om te groeien en ondernemen (Ministerie van Economische Zaken, 2014). Het ministerie van Infrastructuur en Milieu ziet transparantie als een middel om bedrijven te stimuleren hun impact op biodiversiteit te verlagen (CE Delft, 2014). Het bedrijfsleven wordt nu nog met name geassocieerd met de negatieve impact op natuur en biodiversiteit. Voor veel sectoren is het niet duidelijk of en in welke mate zij kunnen bijdragen aan een positieve impact op natuur. De gastvrijheidssector kent voorbeelden waarbij de sector op een positieve manier interacteert met natuur.

De wens uit de Rijksnatuurvisie is om natuur meer te gebruiken als ontwikkelkracht in plaats van hindermacht en daarmee natuur meer te zien als een kans om te groeien en ondernemen (Ministerie van Economische Zaken, 2014). Een recente studie van CE Delft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu presenteert de negatieve impact van bedrijven op biodiversiteit via milieu- en ruimtedruk. Het bedrijfsleven wordt nu nog met name geassocieerd met de negatieve impact op natuur en biodiversiteit. Voor veel sectoren is het niet duidelijk of en in welke mate zij kunnen bijdragen aan een positieve impact op natuur. De gastvrijheidssector kent voorbeelden waarbij de sector op een positieve manier interacteert met natuur. De vraag in dit onderzoek is: wat is het belang van natuur en biodiversiteit voor bedrijven uit verschillende sectoren en hoe groot is het potentieel van deze bijdrage voor verschillende economische sectoren. Met een quick scan maken we een overzicht van (inter-)nationale voorbeelden die in Nederland breder kunnen worden geïmplementeerd. Via interviews met personen uit het veld gaan we voor enkele sectoren de potentiele bijdrage inschatten.

Publicaties