Project

Niet-destructieve meting van groeikracht van zaad

Kiemkracht van zaden is een belangrijk kwaliteitsaspect. Sortering van zaden op kiemkracht is wenselijk. Biedt de huidige stand van zaken in multispectrale analyse perspectieven voor het sorteren van zaden op kwaliteit?

Doelstellingen project

Het verzamelen van kennis over de perspectieven van het gebruik van multispectraal analyse van zaden voor sortering op zaaizaadkwaliteit

Aanpak en tijdspad

Aanalyse van de spectrale eigenschappen van een partij tomatenzaden en de kiemeigenschappen onder optimale en suboptimale condities, gevolgd door correlatie-studies.

Resultaten (beoogd)

  • Rapportage