Project

Niet kerende grondbewerking en 'Controlled traffic' in de praktijk

Zowel de gangbare als biologische sector maakt zich zorgen over de teruglopende bodemkwaliteit in Nederland. Dit mede door de verslechtering van de structuur vanwege de zware mechanisatie. Niet-kerende grondbewerking en rijpadenteelt staan volop in de belangstelling vanwege positieve effecten op bodemeigenschappen, vooral biodiversiteit en de opbouw van organische stof.

Doelstellingen project

Belangrijkste doelen van het project zijn:

  • Bredere bekendheid geven aan praktijkvoorbeelden van toepassing van niet-kerende grondbewerking en rijpadenteelt (controlled traffic) voor verbetering van de bodemkwaliteit.
  • Ondersteunen van telers die niet-kerende grondbewerking en controlled traffic toepassen met onderzoek.

Er is echter te weinig inzicht in de effecten hiervan op de productie en diverse milieuaspecten. Dat geldt ook voor de inpasbaarheid van beide toepassingen in de Nederlandse gangbare en biologische akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt. Het project is ook relevant voor het ministerie van EZ vanwege de beleidsopgave op het gebied van verbetering van de duurzaamheid van de landbouw.

Werkwijze

Het project wordt geheel in samenwerking met vooruitstrevende telers uitgevoerd. Het belang van deze telers is dat mogelijk duurzamer geteeld kan worden met niet-kerende grondbewerking en controlled traffic. Het project biedt de telers hulp bij beperkt onderzoek naar effecten van eigen innovaties op het gebied van niet-kerende grondbewerking en controlled traffic op hun bedrijf.
Om op de hoogte te blijven van initiatieven voor niet-kerende grondbewerking, wordt contact gehouden met de telers, het praktijknetwerk Niet-kerende grondbewerking en ook met telers in Zuid-Limburg waar niet-kerende grondbewerking al breder wordt toegepast in het kader van de erosiebestrijding. De activiteiten binnen dit project zijn afhankelijk van de initiatieven die in de praktijk genomen worden en de mogelijkheden om daarbij aan te sluiten. Evaluatie van de ontwikkeling van meerjarig onkruid bij niet-kerende grondbewerking, directzaai in een groenbemestergewas en een beschrijving van de gebruikte systemen op bedrijven met niet-kerende grondbewerking zijn geplande activiteiten.

Resultaten

Belangrijkste resultaten van dit project zijn:

  • Mondelinge presentaties over CTF en NKG voor studiegroepen (op uitnodiging) 
  • Meetverslag waarnemingen energieverbruik bij NKG en ploegen.

Resultaten 2012

  • Verslag over de monitoring van de ontwikkeling van meerjarig onkruid bij NKG.
  • Verslagen voortgang van uitgevoerde activiteiten.

Publicaties