Project

Nieuw instrument voor inpassing waterpartijen in stedelijke gebieden

Water kan een belangrijk element zijn in een wijkontwerp. Hoewel aan water gerelateerde effecten op de omgeving in de wijk over het algemeen gunstig worden geacht ontstaan soms mede aan hoge watertemperatuur gerelateerde problemen zoals het in stand houden van extra warmte in de stad (stedelijk hitte-eiland) en bloei van blauwalgen. De interactie tussen het water en het microklimaat is cruciaal voor de ontwikkeling van de watertemperatuur. Het stadse weer wordt op zijn beurt beïnvloed door de kenmerken van de bebouwde omgeving. Hoe deze factoren samen de watertemperatuur beïnvloeden hangt af van de karakteristieken van het waterlichaam. Stedelijk ontwerpers willen graag rekening kunnen houden met de ontwikkeling van watertemperatuur.

In dit project is een tool ontwikkeld die evaluatie van watertemperaturen in de stad mogelijk maakt voor een typische stadsvijver, met een relatief gering oppervlak en verwaarloosbare laterale energiestromen. Deze Cool Water Tool is gebaseerd op een eerder beschreven model voor de energiebalans van open water rurale omgeving. Dit model is uitgebreid met mogelijkheden om rekening te houden met het effect van specifieke stadskenmerken, zoals bebouwingsdichtheid en gemiddelde gebouwhoogte. Tests laten zien dat het model buiten de stad goed werkt. Maar een verdere evaluatie van het model en van de mogelijkheden voor gebruik binnen de stad is nodig.

De Cool Water Tool is momenteel beschikbaar als prototype voor een beperkte groep belangstellenden: als een smartphone-applicatie en als een webtool in de testomgeving van de Klimaateffectatlas. De gebruiker kan vijverdiepte en enkele belangrijke wijkkenmerken opgeven. Verder bestaat de mogelijkheid om een van klimaatscenario’s van het KNMI uit 2006 als randvoorwaarde te kiezen. Na een berekening op de achtergrond verschijnt informatie over het verloop van de watertemperatuur in relatie tot de luchttemperatuur. Daarbij worden belangrijke situaties met betrekking tot thermisch comfort en overschrijdingen van (nachtelijke) drempelwaarden, grafisch geaccentueerd.