Project

Nieuwe anaerobe digestie methoden voor optimale biogasproductie en P-terugwinning uit dierlijk afval

Het project "De ontwikkeling van anaerobe vergisting methoden voor optimale energie-opbrengst en P-terugwinning uit dierlijk afval" is één van de 12PhD-projecten van de Marie Curie training netwerk met de naam Reusewastestartte in januari 2012. Het project verzamelt 8 EU onderzoeksgroepen van vooraanstaande universiteiten, onderzoeksinstituten, bedrijven uit de regio's met de meest intensieve veehouderij in Europa die zich richten op mestmanagementsystemen. Het doel is om nieuwe technologieën voor bio-energie en P-terugwinning uit dierlijk afval te ontwikkelen. Echter, het is belangrijk dat dergelijke informatie beschikbaar komt voor het wetenschappelijk domein. Dit project wil hiertoe een publicatie opleveren.

Probleemstelling
De belangrijkste doelstelling van het EU project is om nieuwe technologieën voor de karakterisering, behandeling, terugwinning en gebruik van energie en voedingsstoffen te ontwikkelen uit dierlijk afval (mest) en de nieuw ontwikkelde kennis in een mestmanagementsysteem te integreren. Specifieke doelstellingen bestaan uit: a) ontwikkeling en evaluatie van nieuwe technologieën voor de productie van bio-energie uit mest; b) het verbeteren en testen van technologieën voor P-terugwinning uit dierlijk afval; c) ontwikkeling van nieuwe methodes voor het combineren van methaanproductie en P-terugwinning.

Activiteiten  2015: Schrijven van een peer-reviewed wetenschappelijk paper over bovenstaande
   
Output
Een wetenschappelijk paper waarin de nieuwste inzichten op het gebied van anaerobe digestie worden weergegeven.  

Expertise
Betrokken onderzoekers krijgen meer inzicht en kennis over het verbeteren van de biogasproductie
   
Samenwerking / ontwikkeling
Er wordt samengewerkt binnen het EU-programma ReUseWaste met een aantal Europese onderzoeksinstellingen op dit gebied.
   
Bijdrage aan uitvoeringsagenda
Het past binnen het thema Sustainable chain design & loop closure omdat wordt gewerkt aan het optimaliseren van het technologisch proces van mestmanagement. 

Publicaties