Project

Nieuwe businessmodellen

Pioniers in het bedrijfsleven, vaak bezig met biologische ketens, zijn al enige tijd bezig met het zoeken naar nieuwe verbindingen, naar nieuwe wegen om de betrokkenheid (en bezorgdheid) van burgers en consumenten om te zetten in een handelingsperspectief voor zowel de bedrijven als de burgers/consumenten. Handelingsperspectief dat daadwerkelijke deelname en investering in biologische ketens mogelijk maakt. Leidend tot meer robuuste duurzaamheid, meer continuïteit en meer groeimogelijkheden, zowel inhoudelijk als markttechnisch.

Het gaat in feite om een veelheid aan ideeën en zoekrichtingen die zich kenmerken door de wens om nieuwe verbindingen aan te gaan met burgers en consumenten en te onderzoeken op welke wijze dat bij kan dragen aan de duurzaamheid van de onderneming en de ketens. Welke opties zijn kansrijk, welke modellen kunnen ontwikkeld worden? De kennisbehoefte ligt in het verkennen van het handelingsperspectief voor burgers en consumenten en hoe dat in interactie met bedrijfsleven omgezet kan worden in werkbare modellen voor versterken van de biologische ketens. 

Duurzame ontwikkeling vergt, zo stellen pioniers in de biologische landbouw, nieuwe vormen van betrokkenheid van burgers en consumenten die meer robuuste duurzaamheid, meer continuïteit en meer groeimogelijkheden, zowel inhoudelijk als markttechnisch, mogelijk maken. De oplossingen voor dit vraagstuk zijn er (nog) niet.

Deliverables

  • Beeld van de ideeën die er in de praktijk leven rond nieuwe verbindingen. In kaart gebracht in “framewerk voor nieuwe verbindingen”, Wat zijn de drivers, welke waarden worden eraan toegekend, welk toekomstbeeld hoort daarbij?
  • Inzicht in kansen en knelpunten van bestaande ervaring met nieuwe business modellen.
  • Beeld van de zorg en betrokkenheid van burgers en consumenten bij voedselsysteem. Ook hier verwerkt in een soort framewerk met verscheidene assen van zorg en betrokkenheid.
  • Concreet projectplan van meerdere casussen die in de topsector met commitment van bedrijven opgepakt kunnen worden.

Publicaties