Project

Nieuwe low input teeltsystemen

Vanuit de sector glastuinbouw, tuinders en andere belanghebbende in de keten bestaat de vraag naar nieuwe low input teeltsystemen. Inputs voor de tuinbouwproductie, zoals energie, (maar ook water, arbeid, gewasbeschermingsmiddelen) moeten voor een duurzame productie worden geminimaliseerd. Gelijktijdig moeten gezonde voedselproducten en economisch rendabele sierplanten worden geproduceerd. Nieuwe teeltsystemen en geheel nieuwe productievormen zijn belangrijke innovatie elementen. De sector is bezig met energiezuinige kassystemen, Het Nieuwe Telen, energiezuinige teeltstrategieën, energiebesparing door sterk geïsoleerde kassen. Recent is er veel aandacht voor de inzet van LEDs in groeisturing en productie (Het Nieuwe Belichten) en het telen zonder daglicht. In het onderzoek vinden volop innovaties op de genoemde onderwerpen plaats, eerste koplopers in de tuinbouwsector passen de nieuwe innovaties toe. Kennisoverdracht naar het groene HBO onderwijs is wenselijk om toekomstige studenten voor te bereiden op de nieuwe innovaties en de daaraan verbonden uitdagingen in de glastuinbouw praktijk.


Vanuit de sector glastuinbouw, tuinders en andere belanghebbende in de keten bestaat de vraag naar nieuwe low input teeltsystemen. Inputs voor de tuinbouwproductie, zoals energie, (maar ook water, arbeid, gewasbeschermingsmiddelen) moeten voor een duurzame productie worden geminimaliseerd. Gelijktijdig moeten gezonde voedselproducten en economisch rendabele sierplanten worden geproduceerd. Nieuwe teeltsystemen en geheel nieuwe productievormen zijn belangrijke innovatie elementen. De sector is bezig met energiezuinige kassystemen, Het Nieuwe Telen, energiezuinige teeltstrategie├źn, energiebesparing door sterk ge├»soleerde kassen. Recent is er veel aandacht voor de inzet van LEDs in groeisturing en productie (Het Nieuwe Belichten) en het telen zonder daglicht.

In het onderzoek vinden volop innovaties op de genoemde onderwerpen plaats, eerste koplopers in de tuinbouwsector passen de nieuwe innovaties toe.

Vanuit het groene onderwijs moeten studenten worden voorbereid op de nieuwe innovaties en de daaraan verbonden uitdagingen in de praktijk. Er ligt een vraag vanuit het onderwijs om de nieuwste kennis aan docenten door te geven via masterclasses. Zo moeten onderzoeksresultaten op het gebied van energiezuinige teelt- en kassystemen en de inzet van LEDs in groeisturing en productie door onderzoekers aan studenten door te geven. Hierdoor moeten studenten geprikkeld worden om verschillende facetten van een probleemveld te analyseren (energiebesparing in tuinbouwproductie) en na te denken over deelinnovaties en totaal nieuwe productiesystemen.

Vanuit de Greenport staat het thema Nieuwe Teeltsystemen op de agenda, telen zonder daglicht en LEDs zijn hier belangrijke onderwerpen.

Dit project is gericht op de onderwerpen klimaat en energie met een focus op licht en LEDs voor het HBO Tuinbouw onderwijs. Voor docenten van InHolland en HAS Hogeschool worden twee masterclasses georganiseerd incl. onderwijsmateriaal voor de opleidingen Tuinbouw & Agribusiness en Tuinbouw & akkerbouw.


Publicaties