Project

Nieuwe marktgerichte duurzame eiwitconcepten

Eiwitten zijn belangrijk voor onze gezondheid. Vlees en vis zijn een belangrijke bron voor deze eiwitten, maar hiervoor zijn veel grondstoffen nodig en zijn dus niet duurzaam. Het doel van dit project is om de ontwikkeling van nieuwe duurzame eiwitalternatieven te stimuleren.

Dit gebeurt aan de hand van vier projecten. 1) ‘nieuwe marktkansen vleesvervangers’ waarbij op marktniveau wordt gekeken naar kansen, barrières en alternatieven, 2)’herwaardering bonen” waarbij productie en verwerking van bonen gestimuleerd wordt en uitgezocht wordt wat voor nieuwe producten er gemaakt kunnen worden van bonen, 3) ‘gezonde visalternatieven’ en als laatste 4) ‘de stimulering van duurzame eiwitalternatieven’.

Beoogd resultaat

Het resultaat van dit onderzoek is een rapport. Ook worden er afsluitende workshops georganiseerd met personen, bedrijven en organisaties die bij hebben gedragen aan het onderzoek en andere relevante stakeholders.

Werkwijze

Voor de projecten ‘nieuwe marktkansen vleesalternatieven’, ‘herwaardering bonen’ en ‘gezonde visalternatieven’ zijn vanaf januari 2012 eerst deskstudies uitgevoerd om de huidige situatie en de verschillende mogelijkheden van de projecten in kaart te brengen.

In de periode daarna zijn interactieve sessies georganiseerd met het bedrijfsleven voor het project 'nieuwe marktkansen vleesalternatieven' en interactieve sessies met koks en food designers voor de projecten 'herwaardering bonen' en 'gezonde visalternatieven' georganiseerd om de resultaten van de deskstudie aan te vullen.

‘Stimulering duurzame eiwitalternatieven’ wordt gekoppeld aan de ‘versnellingsagenda eiwittransitie’ van EL&I. Ook zal er samengewerkt worden met “internetapplicatie Novel Foods voor innovatieve eiwitproducten’ (januari-november 2012).