Project

Nieuwe meetwaarde voor diffuus glas

Wageningen UR Glastuinbouw heeft een methode ontwikkeld om de lichtspreiding onder diffuus glas te karakteriseren. De hieruit komende waarde, F-scatter, is een maat voor voorwaartse lichtspreiding. Deze variabele is bruikbaarder dan de tot nu toe gebruikte haze-waarde.

Doelstelling

Een verkenning is uitgevoerd naar de mogelijkheden van het meten van 3D-haze van diffuse materialen. Kan een methodiek worden ontwikkeld om uit de resultaten van 3D-haze metingen een eenduidige waarde te halen om verschillende materialen met elkaar te kunnen vergelijken?

Resultaten uit dit onderzoek leiden tot beter begrip over het ontstaan van meerproductie onder diffuus glas. Het ontwikkelen van nieuwe diffuse materialen kan hierbij gebaat zijn, met een potentiƫle meerproductie. F-scatter geeft meer informatie over mogelijke hogere gewasproductie bij gelijke hemisferische transmissie.

Werkwijze

Er is een selectie gemaakt van op de markt beschikbare diffuse materialen en experimentele materialen om optische metingen uit te voeren. De resultaten van de scattermetingen zullen worden gebruikt om een nieuwe methode te ontwikkelen die de lichtspreiding van diffuus glas weergeeft.

Resultaten

Uit het project is een nieuwe bruikbare meetwaarde gekomen voor het meten van lichtverspreiding onder diffuus glas. Verder onderzoek moet aantonen wat het effect van een hogere lichtspreiding en dus een hogere F-scatter is op plantproductie.

De resultaten zijn verspreid via publicaties in de vakpers, de website van Wageningen UR Glastuinbouw en Energiek2020.nu.

Publicaties