Project

Nieuwe methoden voor bestrijding van bodemplagen in de glastuinbouw en zomerbloemen

Bodemplagen vormen een diverse groep van insecten die in verschillende gewassen in de glastuinbouw problemen geeft. Grote schade wordt veroorzaakt door onder andere muggen, die van genus Lyprauta, engerlingen en emelten bijvoorbeeld.

Om te beginnen ondervindt de orchideeƫnteelt (Phalaenopsis) sinds een aantal jaar enorm veel problemen met schadelijke muggensoorten van het genus Lyprauta (door telers ook wel potworm genoemd). Deze larven worden ervan verdacht van jonge wortels en zacht plantmateriaal te eten en zo schade te veroorzaken (onder andere minder takken, verlengde teeltduur). In de opkweek van potplanten veroorzaken larven van rouwmuggen (Sciaridae) veel schade. Tot slot zorgen engerlingen (keverlarven; voornamelijk Serica brunnea) en emelten (larven van de langpootmug; Tipula spp.) voor uitval in de bloementeelt van vaste planten en trekheesters.

Het ontwikkelen van nieuwe bestrijdingsmethoden van bodemplagen wordt vanuit twee vernieuwende invalshoeken onderzocht:

  1. Het manipuleren van het geurprofiel van het teeltsubstraat om een versterkte aantrekking/afweer van bodemplagen en hun natuurlijke vijanden te bewerkstelligen (onderdeel A1: plaag-afwerend substraat).
  2. Het lokken en doden van kever- en muggenlarven met CO2-alginaat capsules (onderdeel B: CO2-alginaatcapsules).

In aanvulling op deze twee invalshoeken wordt er in dit onderzoek gericht gewerkt om relevante basiskennis te vergaren over de biotische en abiotische factoren die de ontwikkeling en overleving van Lyprauta beĆÆnvloeden (onderdeel A2: basiskennis Lyprauta).

Er zal zullen in het voorjaar van 2018 3 rapportages worden uitgebracht over dit project. Een rapportage betreft een literatuurstudie over de bestrijdingsmogelijkheden van rouwmuggen en oevervliegen. Een rapportage betreft een beschrijving van het onderzoek naar de bestrijding van Lyprauta. Een rapportage betreft een beschrijving van het onderzoek naar de bestrijding van rouwmuggen en oevervliegen. De samenvattingen van deze rapportages zal samen met een link naar de rapportages op KennisOnline worden geplaatst.

Publicaties