Project

Nieuwe opsporingsmethode voor verboden hormonen

Veterinair gebruik van groeibevorderende middelen is in de EU verboden. De huidige opsporingsmethoden kunnen geen onderscheid maken tussen illegaal toegediende en natuurlijke hormonen. Met een nieuwe methode, gebaseerd op isotoop ratio-massaspectometrie wordt dat wel mogelijk.

Doelstelling

Doel van dit project is de evaluatie van isotoop ratio analyse voor gerichte toepassingen in huidig en toekomstig werk op het gebied van verboden hormonen/ dierbehandelingsmiddelen.

Natuurlijke hormonen zoals testosteron of estradiol kunnen worden toegediend als groeibevorderaars bij dieren bestemd voor humane consumptie en bij mensen als prestatie verbeterend middel. Veterinair gebruik van groeibevorderende middelen is in de EU niet toegestaan.

Met de conventionele analysetechnieken (GC / LC-MS) zijn endogene steroïden niet van illegaal toegediende (natuurlijke) hormonen te onderscheiden. Met gaschromatografie / combustion / isotoop ratio-massaspectrometrie (GC-C-IRMS) kan dat wel. In Nederland is geen instituut dat deze laatste methode voor deze doelen inzet.

Plan van Aanpak

In 2012 lag de focus op de optimalisatie van de monstervoorbewerking voor IRMS. Hierbij zijn immunoaffiniteit (IA) vaste fase extractie (SPE) en hoge temperatuur vloeistofchromatografie (HT-LC) methoden ontwikkeld. Deze methoden zijn toegepast een set estrogenen en androgenen (estradiol, testosteron en hun endogene referentie componenten) in runderurine.

Resultaten

Voor de pilot studies hormonen zijn HT-LC en IA-SPE methoden ontwikkeld voor urine monsters van runderen behandeld met testosteron en estradiol. Een combinatie van IA SPE en HT-LC fractionering biedt potentie als alternatief voor de zeer arbeidsintensieve methode uit de literatuur. In 2013 zullen de monsters worden geanalyseerd op Δδ13C op het nieuw geïnstalleerde GC-C-IRMS systeem in het kadder van de Europees referentie laboratorium Hormonen functie van RIKILT.