Project

Nieuwe regels etiketten voedingsmiddelen

Eind 2011 introduceerde de Europese wetgever de Verordening 1169/2011. Dit heeft betrekking op de nieuwste regels rondom etiketten van voedingsmiddelen. Dit project ondersteunt het bedrijfsleven met informatie en mogelijke oplossingen omtrent de houdbaarheidsdatum (artikel 24).

Doelstelling

Etiketten van voedingsmiddelen moeten duidelijker. Daarom introduceerde de Europese wetgever eind 2011 de Verordening 1169/2011. Daarin staan nieuwe regels waaraan het bedrijfsleven binnenkort moet voldoen. Dit project ondersteunt het bedrijfsleven.

Het doel van dit project is tweeledig. Enerzijds het bedrijfsleven helpen in hun voorbereiding op de implementatie van een deel van de nieuwe verordening. Dit vindt plaats door het concretiseren van knelpunten met betrekking tot houdbaarheidsdatum (artikel 24: uiterste consumptiedatum) en het formuleren van mogelijke oplossingsrichtingen. Anderzijds het organiseren van een bijeenkomst met het bedrijfsleven: informeren over zowel een deel van de nieuwe verordening als met betrekking tot de houdbaarheidsdatum. 

Resultaten (beoogd)

Er verschijnt een openbaar onderzoeksrapport waarin de resultaten zijn gebundeld en gerapporteerd. Mogelijk volgt een bijeenkomst met het bedrijfsleven.

Plan van Aanpak

  1. Fase 1: Knelpuntenanalyse middels deskresearch en raadpleging experts (januari – april 2013)
  2. Fase 2: Go/no-go bijeenkomst bedrijfsleven (mei 2013)
  3. Fase 3: Rapportage (juni 2013)

Publicaties