Project

Nieuwe semie transparante PV een match met Nederlandse glastuin-bouw

Een gecombineerd teeltsysteem waarin niet alleen het gewas groeit maar tegelijkertijd energie wordt opgewekt is al een lange tijd een duurzaamheidsambitie voor de Nederlandse glastuinbouw. Met grote inspanningen in het verleden is het opwekken van energie in de vorm van warmte nu mogelijk maar het combineren van elektriciteit opwekken tijdens de teelt is nog niet gerealiseerd op een manier die zinvol is om toe te passen. Dit komt simpelweg omdat het licht voor elektriciteit opwekking nuttiger gebruikt kan worden voor het gewas.

Als zelfs maar een paar procent van het binnenkomende Zonne straling omgezet kan worden in elektriciteit kan een onbelichte teelt al snel energieneutraal zijn. Als deze technologie echter alsnog te veel licht bij het gewas weg haalt zal deze helaas alsnog niet zinvol zijn. Het doel is om duidelijk te maken of de huidige technologie al een serieuze optie kan zijn voor tuinders om hun bedrijfsvoering duurzamer te maken.

Publicaties