Project

Nieuwe snackgroenten voor nieuwe eetmomenten

Het doel van dit innovatieproject is de toename van de groenteconsumptie via snackgroenten mogelijk te maken. Wij willen bereiken dat nieuwe snackgroenten evidence based ontwikkeld kunnen gaan worden. Dit doen wij in een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak met vooroplopende bedrijven en samenwerkende onderdelen van Wageningen University & Research.

Deliverables zijn:

  1. Nieuwe kennis over nieuwe snackmomenten en een beschrijving van de producteigenschappen van nieuwe daarbij passende snackgroenten;
  2. Nieuwe kennis over de mogelijkheden om consumenten te verleiden tot het eten van meer groenten buiten de hoofdmaaltijd om;
  3. Nieuwe onderzoeksmethoden om consumentenpanels in te zetten om snackgroenten beyond liking te beoordelen op geschiktheid voor snacken;
  4. Smaakmodellen voor een à twee snackgroenten, waarmee veredelaars evidence based nieuwe snackgroenten kunnen gaan ontwikkelen en telers deze kunnen gaan produceren;
  5. Nieuwe kennis over de combinatie van snacks en snackverpakking waarmee de consument verleid kan worden tot meer groenteconsumptie.

Zo gaan wij zowel nieuwe markten aanboren als de groenteconsumptie verhogen en leveren een bijdrage aan de verhoging van de consumptie van groenten en fruit en de gezondheid van de bevolking.

Maatschappelijke impact

De maatschappelijke impact is dat hiermee een grote en nieuwe bijdrage kan worden geleverd aan de volksgezondheid, omdat de kennis kan worden toegepast om de groenteconsumptie op een geheel nieuwe manier te doen toenemen. Ieder eetmoment kan in principe een groentemoment zijn.

Dit project gaat dit mogelijk maken door de gericht samenhangende nieuwe tools te ontwikkelen. Zo leveren we een bijdrage aan de verhoging van de consumptie van groenten en fruit en daarmee aan de verhoging van de volksgezondheid.

Economische impact

De economische impact is dat er hiermee op een nieuwe manier toegevoegde waarde kan worden gerealiseerd en dat daarbovenop op korte termijn nieuwe markten voor deze nieuwe snackgroenten kunnen worden geopend: in Nederland, maar ook in Europa en de rest van de wereld. De brede aanpak van deze innovatie zal ook nieuwe economische activiteit uitlokken, omdat nieuwe partners zich met meer klassieke tuinbouwspelers zullen gaan verbinden om waarde te gaan creëren.

Publicaties