oppervlaktewater

Project

Nieuwe technologieën die de kwaliteit en beschikbaarheid van oppervlaktewater verbeteren

In Nederland verwachten we langere periodes van droogte. Voor de landbouw is het van belang dat we maatregelen nemen. Tegelijkertijd moeten we de kwaliteit van oppervlaktewateren verbeteren. Daarom besteedt dit project aandacht aan de implementatie van nieuwe technologieën, zoals diepgelegen samengestelde peilgestuurde drainage.

Doelstelling

Het klimaat in Nederland verandert. We verwachten langere periodes van droogte. Daarom is een goede beschikbaarheid van zoetwater belangrijk voor gebruikers (Deltaprogramma). Ook moet de komende jaren de kwaliteit van oppervlaktewateren verbeteren (Kaderrichtlijn Water). De Nederlandse landbouw speelt een belangrijke rol in het bereiken van de beleidsdoelen. Enerzijds door emissies naar het water te reduceren. Anderzijds door een goede beschikbaarheid van zoetwater op de juiste momenten in het groeiseizoen. Daarom besteedt dit project aandacht aan de implementatie van nieuwe technologieën, zoals diepgelegen samengestelde peilgestuurde drainage. Naast dit doel is inzicht in de samenwerking tussen agrariërs en waterbeheerders, die leiden tot nieuwe arrangementen (waterhouderij, klimaatbuffers) in het waterbeheer, van belang. Essentieel is dat agrariërs overtuigd raken van de voordelen van de nieuwe technologieën. En voor het waterschap is het van belang dat de maatregelen effectief bijdragen aan het realiseren van de waterbeleidsdoelstellingen.

Resultaten

Rapportage met de analyse van twee voorbeelden van de prijsgevoeligheid van watergebruik in de agrarische productie (ook artikel voor tijdschrift) en de beantwoording van de vraag of dergelijke prikkels tot een efficienter watergebruik en/of hogere productiviteit in de landbouw leidt. Enerzijds is de vraag fruittelers efficiënter omgaan met water of een hogere productiviteit realiseren met de verzekering dat zoet water voldoende aanwezig is.

Publicaties