Project

Nieuwe veilige gewassen uit de kas

In deze PPS wordt gewerkt aan het ontwikkelen van verschillende business cases voor gewassen, waarvan het om verschillende redenen opportuun is om ze voor food ingredients in kassen te gaan telen. De gewassen zijn: vanille, salep (knolvormende orchideeën), wasabi, zwarte peper en saffraan.

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord

Dit project is een vervolg op de PPS Nieuwe gewassen voor voeding en farma. In wereldwijde supply chains van specerijen, geur- en smaakstoffen en andere food ingredients is veel aan de hand. Het is voor wereldwijd inkopende bedrijven steeds moeilijker, soms onmogelijk, om bepaalde gewassen te kopen die van een goede kwaliteit zijn, met aanvaardbaar weinig residu van (in Europa toegelaten) gewasbeschermingsmiddelen en duurzaam en maatschappelijk verantwoord geteeld. Hierdoor wordt de roep om gecontroleerde, duurzame, eerlijke en traceerbare specerijen steeds luider.

Kasteelten als perspectiefvol alternatief

Een ander wereldwijd probleem is de vermindering van biodiversiteit, omdat bepaalde gewassen uit de natuur verdwijnen door illegale oogsten. Een aantal ingrediĆ«ntenbedrijven heeft contact gezocht met Nederlandse telers en kennisinstellingen om te onderzoeken of kasteelten een perspectiefvol alternatief kunnen bieden voor de huidige sourcing. Voor de Nederlandse glastuinbouw is dit een kans om nieuwe verdienmodellen te gaan ontwikkelen met nieuwe spelers in geheel nieuwe ketens. Alle beoogde nieuwe gewassen hebben iets in de teeltwijze dat maakt dat deze gewassen niet makkelijk te telen zijn, maar die daardoor veel mogelijkheden bieden in de kassen, omdat er dan veel potentie op extra groei is ten opzichte van buitenteelten. Wetenschappelijk gezien is het een uitdaging om te zorgen dat deze gewassen in de kas beter gaan produceren dan buiten. Het is daarom wel noodzakelijk om goede teeltprotocollen en verwerkingsprotocollen te ontwikkelen. Deze gaan wij als consortium ontwikkelen. 

Publicaties