Project

Nieuwe verdienmodellen voor natuur en gastvrijheid: van denken naar doen

De uitdaging is om ecologie en economie tot elkaar te laten verhouden op manier waarbij de aandacht voor ecologie een economische baat en geldstroom oplevert. Voor terreinbeherende organisaties, ondernemers in de gastvrijheidssector en andere natuurgerichte organisaties concentreert de discussie zich meer en meer rond verdienmodellen: door natuur onderdeel uit te laten maken van een product of dienst kan natuur een geldstroom genereren. Omdat een dergelijke verandering (nog) niet vanzelf gaat, is het wenselijk om dit te ondersteunen en te stimuleren waar nodig. De uitdaging is om het motto van denken naar doen tot uitvoering te brengen in de praktijk.   

Publicaties