kansen voor biodiversiteit in de stad

Nieuws

Nieuwe website: ‘Kansen voor biodiversiteit in de stad’

Gepubliceerd op
25 september 2015

Alterra ontwikkelde de website ‘Kansen voor biodiversiteit in de stad’. Er is namelijk meer aandacht nodig voor de wereldwijde achteruitgang van plant- en diersoorten, die gevolgen heeft voor de leefbaarheid van onze aarde. Ook in de stad. De website informeert stedelijke partijen zoals burgers, bedrijfsleven en overheden over biodiversiteit in de stad. Roel Feringa, directeur Natuur & Biodiversiteit bij het ministerie van Economische Zaken, opende de site officieel.

“Qua biodiversiteit is de stad om twee redenen interessant,” zegt Alterra-onderzoeker Robbert Snep die de website ontwikkelde: “Meer en meer soorten ontdekken de stad als leefgebied, en de stad is een prima plek om onze stedelijke samenleving te inspireren en informeren over biodiversiteit. Met deze website wil Alterra hieraan bijdragen door informatie te geven over hoe stadsnatuur gerealiseerd, ondersteund en beleefd kan worden.”

De website is opgezet langs twee lijnen: een tekening van de stad laat voor verschillende stadsdelen zien waar kansen voor biodiversiteit liggen, met een druk op de stadsdelen verschijnt meer informatie. Daarnaast is er een overzicht van actoren waarbij voor iedere stedelijke partij is aangegeven wat men voor biodiversiteit kan betekenen, en waarom dat relevant is. Voor beide invalshoeken wordt gebruik gemaakt van links, zodat de website vooral fungeert als webportal. Die portalfunctie is belangrijk, omdat veel informatie over stadsnatuur nu versnipperd is, en daarmee lastig te ontsluiten voor de veelheid aan actoren die de stad telt. De website geeft juist een op de actor toegesneden perspectief op waarom men kan bijdragen aan meer biodiversiteit in de stad, wat er gedaan kan worden en hoe dat kan worden gerealiseerd.

De eerste versie van de website Biodiversiteit.nl/stad is nu online gezet. Bezoekers van de Nationale Groendag, waar de site voor het eerst gepresenteerd is, hebben al hun feedback gegeven. In de komende maanden zal gericht ook feedback worden verzameld van meer stedelijke partijen, op basis waarvan de site verder wordt verbeterd.

Kansen voor biodiversiteit in de stad

Gerelateerde dossiers