Project

Nitraatuitspoeling uit agrarische bedrijfsvoering in specifieke grondwater-beschermingsgebieden

De effectiviteit wordt verkend van verbetering van bedrijfsmanagement op melkvee- en akkerbouwbedrijven in kwetsbare drinkwaterwinningen conform de Bestuursovereenkomst 'Aanvullende aanpak nitraatuitspoeling uit agrarische bedrijfsvoering in specifiek grondwaterbeschermingsgebieden'. Een onderdeel van de verkenning is het bepalen van N overschotten op de bodembalans bij gemiddeld, verbeterd en versterkt verbeterd management.  

Dit project behelst het bijdragen aan de verkenning van verbetering van bedrijfsmanagement op melkvee- en akkerbouwbedrijven in kwetsbare drinkwaterwinningen conform de Bestuursovereenkomst 'Aanvullende aanpak nitraatuitspoeling uit agrarische bedrijfsvoering in specifiek grondwaterbeschermingsgebieden'.

Publicaties