Project

Noaber app

In een aantal gebieden in Overijssel is sprake van een krimpende bevolking. De provincie probeert deze gebieden zo leefbaar mogelijk te houden.

Doel van dit project is om eigentijdse technieken en de traditionele sociale cohesie in het landelijke gebied (noaberschappen) te combineren om daarmee het noaberschap te versterken. Dit kan bijvoorbeeld door diensten aan te bieden via een app (voor smartphones). Het versterken van noaberschap kan bijdragen aan het leefbaar houden van de krimpregio’s.

Resultaten 2012

De op te leveren output was aanvankelijk geformuleerd als een werkende en geteste app voor op een smartphone die bijdraagt aan de sociale cohesie en deze versterkt. Dit is aangepast en is nu geworden: een onderzoekskader om aan de hand van cases te kunnen toetsen wat de effecten zijn van ICT-ontwikkelingen én bestuurlijke ontwikkelingen op de informatievoorziening voor besluitvorming en wat voor effecten dit uiteindelijk heeft op het besluitvormingsproces.

Werkwijze

Belangrijk in dit onderzoek was duidelijk te krijgen wie de doelgroep is en wat de preciese behoefte is van deze groep. Alleen met deze kennis kan een app gemaakt worden die ook daadwerkelijk meerwaarde biedt aan de eindgebruiker en daarmee bij zal dragen aan de sociale cohesie. Om dit duidelijk te krijgen is verkenning van het onderzoeksgebied en de user requirements een belangrijk aspect, wat in de eerste fase van het onderzoek zal worden gedaan.

Eerste fase

De eerste fase is begonnen met het selecteren van een geschikt gebied in Overijssel in overleg met Remko Wicherson van de provincie Overijssel, krimpexperts van de provincie Overijssel en in samenwerking met lokale mensen. Helaas hebben we nadat we van drie noabarschappen te horen hadden gekregen dat ze geen interesse hadden om mee te doen besloten dat we hier niet mee verder gaan. Blijkbaar zien noabarschappen geen meerwaarde in het inzetten van een noabar-app.

Tweede fase

Vervolgens is in overleg besloten een onderzoekskader voor het toetsen van een aantal aannames die voortkomen uit de theorie van Mol (informational governance, 2006) en de boeken van Davied van Berlo (Ambtenaar 2.0) in kaart tebrengen. Uitgangspunt hierbij is dat globalisering en ICT trends samen zorgen voor veranderingen in de rol van informatie in bestuurlijke besluitvormingsprocessen. Dit is gedaan door dmv gesprekken/interviews met relevante personen (bijv, Davied van Berlo, Paul Opdam (IPOP thema informational Governance, WU), Rijk van Oostenbrugge (PBL)), literatuuronderzoek en het openen van een interactief forum (bv Linked-inn groep). Aanleiding voor dit idee is onze eigen observaties bij EL&I en PBL van deze ontwikkelingen en de groeiende interesse van EL&I en PBL voor dit onderwerp