Project

Non-food toepassingen van pectine uit suikerbietenpulp

Non food toepassingen van pectine uit suikerbieten DLO-FBR zal - samen met Cosun, Dalli de Klok en Rodenburg Biopolymers- precompetitieve bioraffinage en conversie technologie ontwikkelen voor de winning van pectines uit suikerbietenpulp. Deze pectines zullen, al dan niet na verdere modificatie worden geëvalueerd als functionele vervangers van polyacrylaten in producten als vaatwasmiddelen. Producten als vaatwasmiddelen zijn reeds deels biobased en groeimarkten. Verwacht wordt daardoor dat "2e generatie" producten op basis van suikerbietenpulp een grote marktacceptatie zullen hebben in deze sectoren.

Pectines worden op industriële schaal geëxtraheerd uit schillen van citrusvruchten en appelpulp, en gebruikt in de voedselindustrie als gelerend en verdikkingsmiddel. Omtrent de toepassingsmogelijkheden van suikerbiet pectines is veel minder bekend. Ze worden op kleine schaal als emulsiestabilisator toegepast in voedingsmiddelen.

Doelstelling van het onderzoek is de haalbaarheid voor het gebruik van pectine derivaten in producten als vaatwasmiddelen en bioplastics aan te tonen en inzicht te krijgen in de relatie tussen de structuur en de eigenschappen van de pectines en pectine derivaten. Cosun en DLO-FBR zullen de bioraffinage technologie op labschaal en pilotschaal (Cosun) tot ±10 kg ontwikkelen. DLO-FBR zal de derivatiseringstechnologie ontwikkelen, waarna Dalli en Rodenburg Biopolymers de producten zullen evalueren op hun geschiktheid te worden toegepast in vaatwasmiddelen en biobased polymeren. Cosun is initieel de beoogde producent van de pectines. Opschaling naar commerciële schaal en commercialisering van de producten valt buiten scope van dit onderzoek.

Publicaties