Project

Noordelijk deel waterveiligheid (Zw Delta)

In de kennisagenda van de "Zuidwestelijke Delta 2013" was het thema 'waterveiligheid van het zuidelijke deel van de Delta' toegevoegd. De belangrijkste issues uit 2013 waren het schrijven van werkplannen voor de onderwerpen "meerlaagse veiligheidsmaatregelen" en "waterberging van het Grevelingen meer". Meerlaagse veiligheid in deze context: strijd tegen overstromingsrisico door een combinatie van dammen, ruimtelijke ordening en crisismanagement.

Tranche 2 Deel 1: Waterberging Grevelingen

In het begin van 2013 was het onderzoek "Kosten en effecten van wateropslag Grevelingen" afgerond. De conclusie was dat de kosten van wateropslag veel hoger zouden zijn (2 tot 7 keer zo hoog) dan verwacht rekening houdend met besparingen op de versterking van de dijken die daarmee mogelijk gemaakt zou worden. Wanneer er een optimaal gebruik van andere investeringen gemaakt zou worden, dan zijn de kosten en besparingen ongeveer gelijk. Naast deze conclusie zijn er verschillende opmerkingen gemaakt over het nut en de noodzaak. Ten behoeve van deze opmerkingen zal door Deltares nieuw onderzoek gedaan worden.

Tranche 2 Deel 2: Vervolg Proeven ter ondersteuning normendiscussie ZW Delta-Noord

Dit deel van het project beschrijft een risicobeoordeling voor de veligheidsmaatregelen die genomen moeten worden als het Grevelingen- en Volkerak-Zoommeer in de toekomst gebruikt gaan worden als wateropslag. Het gaat om het veranderen van dijken van klasse C-dammen naar klasse A-dammen die verschillende veiligheidsnormen hebben.

Publicaties