Project

Nutriëntenbalans bossen

In dit project worden gegevens over nutrientenbalans in bos verzameld in samenwerking met de bosbouwsector. Belangrijkste zijn data over de bosbodem en de afvoer in hout.

Met deze data wordt het adviessysteem gevoed, zodat beheerders hun oogst van hout en biomassa uit het bos kunnen afstemmen op de beschkibaarheid van nutrienten

Publicaties