Project

Nutriëntenbalans bossen

In dit project worden gegevens over nutrientenbalans in bos verzameld in samenwerking met de bosbouwsector. Belangrijkste zijn data over de bosbodem en de afvoer in hout.