Project

Obesity Food treatment

Obesitas en type 2 diabetes (T2DM) zijn twee sterk gecorreleerde aandoeningen en het aantal patiënten neemt wereldwijd toe. Er zijn duidelijke correlaties tussen voedingsgewoonten en het ontstaan of het voorkomen van obesitas en T2DM. Er is reeds onomstotelijk aangetoond dat een aantal G-eiwit gekoppelde receptoren (GPCR's) in b.v. vetweefsel-, lever-, spier-, pancreas-, immuun-cellen en het centrale zenuwstelsel zijn betrokken bij dit proces. De voorgestelde studie van de interactie tussen voedsel liganden en GPCR's is daarom zeer relevant. Voor veel GPCR's zijn echter geen liganden ontdekt en hun functies zijn nog onbekend, daarnaast is het belang van dimerisatie van GPCR's niet bekend.

In dit project zullen we de interacties tussen receptor-complexen en voedsel gerelateerde liganden bepalen door gebruik te maken van een set van GPCR's, die een belangrijke rol spelen in obesitas en de gerelateerde T2DM. Er zullen twee complementaire methoden worden opgezet om directe ligandbinding te meten aan verschillende synthetische GPCR's (complexen) die worden geproduceerd en ge├»soleerd uit getransfecteerde HEK293-cellen. Bovendien zullen liganden ook worden getest in in vitro assays met in vitro gekweekte pancreas-cellen, macrofagen en dendritische cellen. De verkregen in vitro resultaten zullen worden toegepast voor verdere  validatie  om obesitas en de volgende systemische ziekte te verminderen.

Publicaties