Project

Omgevingsgericht ondernemen met natuur en landschap

De sociaal economische betekenis van agrarisch natuur- en landschapsbeheer/biodiversiteit neemt toe. Docenten willen daarom in hun curriculum aandacht geven aan de mogelijkheden voor inpassing / integratie van natuur- en landschapsbeheer/biodiversiteit. Zowel vanuit de bedrijfseconomische kans als vanuit de beheerskant. 

Aanleiding

De sociaal economische betekenis van agrarisch natuur- en landschapsbeheer/biodiversiteit neemt toe. Docenten willen daarom in hun curriculum aandacht geven aan de mogelijkheden voor inpassing / integratie van natuur- en landschapsbeheer/biodiversiteit. Zowel vanuit de bedrijfseconomische kans als vanuit de beheerskant. 

Doel

Dit BOGO project heeft als doel bij DLO ontwikkelde kennis over Groen ondernemen met natuur en landschap in de agrarische sector door te stromen naar het groen onderwijs. Het gaat hierbij om:

1) de sociaal economische betekenis van natuur en landschapsbeheer voor de bedrijfsvoering van agrarische ondernemers;

2) en concrete mogelijkheden / strategieën om de bedrijfsvoering via natuur en landschapsbeheer te verbeteren.

Aanpak / Resultaten

1.    In samenwerking met onderwijsinstellingen zijn 4 gastcolleges  en presentaties op maat gegeven, passend bij de doelgroep en vraag vanuit het onderwijs.

2.    Er is een overzicht samengesteld van alle relevant informatie, onderzoeksrapportages etc op het gebied van ondernemen met natuur en landschap

3.    Er zijn 6 video’s gemaakt van interviews met experts en praktische ondernemers

Publicaties