Project

Omics Biomarkers

Biomerkers zijn biomoleculen of eigenschappen van een (dierlijk) product die iets zeggen over de kwaliteit van het product en/of het functioneren van het productiesysteem (dier).

Doelstelling

In de dierhouderij kunnen biomerkers toegepast worden voor gericht diermanagement, voorspellen of bepalen van productkwaliteit, monitoring van het effect van behandelingen en voor genetische selectie. Hiervoor moeten de juiste biomerkers geïdentificeerd worden en ze moeten routinematig gemeten kunnen worden in complexe matrices als serum, vleesextract en melk.

Vanuit het bedrijfsleven komt de vraag naar een zo vroeg mogelijke detectie van dracht bij melkkoeien. Nu vindt drachtdetectie vooral plaats door invoelen of echoscopie rond dag 35 na inseminatie.

De doelstelling van dit project is het ontwikkelen en verbeteren van technologieën voor het detecteren, analyseren en gebruiken van biomerkers in melk. Het betreft de volgende technologieën:

 • Verbeterde detectie van melkproteoom door combinatie van voorbehandeling van de melkmatrix en toepassing FTMS. 
 • Verbeterde en gevalideerde methode voor proteoom-wijde modellering van expressieniveaus in relatie tot een kenmerk. 
 • Methoden voor routinematige high-throughput multiplex bepaling van biomerkers in melk en multiplex on-site test voor detectie van dracht in melkkoeien vóór dag 35 na inseminatie.

Werkwijze

Activiteiten zijn:

 • Verzamelen van geschikte melkmonsters. 
 • Identificeren van melkeiwitten die associëren met dracht/ niet- dracht met behulp van FTMS en MIR. 
 • Ontwikkelen van krachtige rekenmethoden om vele kleine signalen te identificeren die bijdragen aan de multiple biomerker voor het dracht kenmerk. 
 • Het ontwikkelen van een prototype multiplex test.

Resultaten   

Resultaten zijn:

 • Verbeterde detectie van melkproteoom door combinatie voorbehandeling van de melkmatrix en toepassing FTMS / MIR.
 • Verbeterde en gevalideerde methode voor proteoom-wijde modellering van expressieniveaus in relatie tot een kenmerk.
 • Methoden voor routinematige high-throughput multiplex bepaling van biomerkers in melk en multiplex on site test voor detectie van dracht in melkkoeien.
 • Publicatie(s), bijdragen aan (internationale) symposia en KennisOnline.

Publicaties