Project

Onderbouwing DGF plafonds kosten besmettelijke dierziekten

In de gezondheids- en welzijnswet voor dieren is bepaald dat er per 2020 nieuwe afspraken gemaakt moeten worden over de verdeling tussen overheid en landbouwbedrijfsleven van de kosten die overheid moet maken voor het handhaven van de diergezondheid. Nieuwe plafondbedragen moeten worden vastgesteld.

Momenteel starten de onderhandelingen over de herijking van het convenant Financiering bestrijding besmettelijke dierziekten/DGF. Daarbij zijn afspraken over de hoogte van de plafondbedragen een van de belangrijkste aandachtspunten. Kosten die hoger zijn dan deze plafondbedragen worden door de overheid (ministerie van LNV) betaald. Voor een nieuw convenant DGF is draagvlak noodzakelijk en dat begint met afspraken over plafondbedragen. Wetenschappelijke uitgangspunten zijn daarbij de basis.

Publicaties