Project

Onderbouwing belang CITES Commissie (K_NenR_127)

Het CITES-verdrag (Convention on International Trade in Endangered Species) is een internationaal verdrag die de handel in bedreigde dieren en planten regelt. Met inmiddels 178 aangesloten landen is CITES een van de oudste (1975) en meest succesvolle natuurbeschermingsverdragen ter wereld. </p> <p>Het doel van CITES is voorkomen dat bedreigde dieren en planten uitsterven. Op dit moment vallen bijna 5000 soorten bedreigde dieren en 28.000 bedreigde planten onder CITES. Meer dan 800 wilde dier- en plantensoorten mogen wereldwijd niet meer gekocht worden. Voor ongeveer 25.000 soorten zijn speciale vergunningen nodig. Ook de meeste afgeleide producten van deze planten of dieren (zoals bijvoorbeeld ivoor, kaviaar, hout, zaden van planten …) worden door deze conventie beschermd en kunnen dus niet zomaar verkocht worden.Nederland heeft een commissie ingesteld die uitvoering geeft aan het CITES verdrag.

Wat is de omvang van de handel (mondiaal) in soorten die onder het CITES verdrag vallen (zie Box hieronder) en wat is het Nederlandse aandeel daarin?

Inventariseer de aard en omvang (in €) van de import in Nederland van deze soorten, waarin een onderverdeling wordt gemaakt naar de belangrijkste categorieën ‘producten’ waaruit die import bestaat. Wat is het economisch belang voor Nederland van deze sector, bijvoorbeeld uitgedrukt in werkgelegenheid, bestedingen, toegevoegde waarde.

Deliverables

Het product mag gewoon een korte notitie zijn, waarin verwezen wordt naar de bronnen van de getallen, waarop het gebaseerd is.

Publicaties