Project

Onderhoud en aanpassing Gebiedendatabase

De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor de website Gebiedendatabase Natura 2000 waarop alle gepubliceerde aanwijzingsbesluiten (en begrenzingen) van Natura 2000-gebieden zijn geplaatst. Voor EZ wordt deze ieder jaar bijgehouden door Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra). Dit houdt in dat op oproepbasis teksten moeten worden aangepast en documenten en kaarten moeten worden geplaatst en vindbaar moeten worden gemaakt. Verder moet ervoor gezorgd worden dat de website technisch in orde blijft (programmeerwerk) en dient de server van tijd tot tijd voorzien te worden met updates van JAVA en GeoServer. Tevens moet dit jaar de website worden aangepast waarbij onderdelen worden weggehaald die thans door BIJ12 moeten worden geserveerd. Tevens moet een zoekfunctie worden toegevoegd aan de Gebiedendartabase waarmee documenten gemakkelijk kunnen worden opgeroepen.   

De website 'Beschermde natuur in Nederland' biedt niet alleen algemene informatie over Natura 2000-gebieden, Wetlands en Nationale parken, maar is vooral ook de plek waar officiƫle documenten ten aanzien van Natura 2000, zoals aanwijzingesbesluietn en beheerplannen en de daarbij behorende achtergronddocumenten te vinden zijn.

De website voorziet in een kaartmachine waarmee bezoekers de grenzen van de verschillende gebieden kunnen verkennen.

In 2017 zal de website worden geherstructureerd en zullen alleen die onderdelen worden behouden waarvoor de rijksoverheid nog steeds verantwoordelijkheid draagt.  

Publicaties