Project

Onderhoud handhavingsexpertise

Het product van dit project is een steeds verder verbeterde rekentool. De verbeteringen hebben betrekking op gebruiksgemak en praktijktoepassingen van de tool. Ook is met enige regelmaat behoefte aan actualisatie van bijvoorbeeld de databases. Elk jaar levert dit minimaal een nieuwe release van de rekentool RMA op.

Publicaties