Project

Onderhoud mest- en ammoniakmodellen

In dit project worden verschillende reeds lopende activiteiten geclusterd t.a.v. modellen die zijn ontwikkeld om de overheid van informatie te voorzien. Dit betreft de modellering van de verdeling van mest, emissies van ammoniak- en broeikasgassen en uitspoeling van stikstof en fosfor.

Aanvullend worden de modellen gebruikt door lagere overheden en andere organisaties om specifieke vragen te beantwoorden. Het is de basisstructuur voor Nederland wat betreft de modellering van de verdeling van mest, emissies van ammoniak- en broeikasgassen en uitspoeling van stikstof en fosfor. Door het onderhoud van modellen in één project op te nemen, is er beter overzicht over het onderhoud en kan budget flexibel worden ingezet tussen modellen.

Publicaties