Project

Onderhoud van de Europese EUginius GMO database

De overheid is verantwoordelijk voor de handhaving van EU-regelgeving op het terrein van GGO's. De EUginius database ondersteunt de handhaving van de Europese GGO-regelgeving. De focus van deze gebruikersvriendelijke, web-based Europese database ligt op de opsporing en het aantonen van niet-toegelaten GGO’s die (binnen Europa) nog niet op veiligheid voor mens, dier en milieu zijn getoetst. Doel van dit project is het onderhouden van de database.

Dit project wordt samen uitgevoerd met BVL (Federal Office of Consumer Protection and Food Safety in Berlijn, mede-ontwikkelaar en medefinancier). De database is van belang voor handhaving van de Europese GGO-regelgeving, voor WFSR (Nationaal Referentie-laboratorium voor GGO-methoden), voor de NVWA en andere (Europese) gebruikers van de database.

Aanpak

De inhoud van de database wordt regelmatig getoetst en aangevuld naar aanleiding van nieuwe gegevens ten aanzien van (niet-toegelaten) GGO’s, toelating of terugtrekking van GGO’s, nieuwe veiligheidsgegevens en gerelateerde nieuwe methoden en/of DNA-sequenties.

Om samenwerking met externe partijen zoals Biosafety Clearing House (BCH, opgezet voor het Cartagena Protocol on Biosafety) en Joint Research Centre (JRC, The European Commission's in-house science service) te bevorderen worden gebruikte termen en begrippen zo veel mogelijk gestandaardiseerd. Tegelijkertijd wordt eraan gewerkt om meer lidstaten bij de database te betrekken en links te maken met andere databases om het updaten zo kosteneffectief mogelijk uit te voeren.

Door middel van een pilotstudy zijn aanvullende wensen van (potentiele) gebruikers onderzocht en is nieuwe functionaliteit ontworpen. In 2017 zal een workshop worden georganiseerd om met verschillende partijen ideeën te ontwikkelen om EUginius “future-proof” te maken.

Resultaten

De database bevat inmiddels meer dan driehonderd GGO’s met uitgebreide karakterisering (inclusief sequenties), informatie over de autorisatiestatus en methodes om de GGO’s te detecteren.

Voor de harmonisatie van de databasegegevens zijn twee thesauri ontwikkeld, één voor genetische elementen en één voor eigenschappen (traits) die in de EUginius database maar ook door partners worden gebruikt.

De database bevat functionaliteit waarmee de gebruiker op diverse manieren gebruik kan maken van de informatie uit EUginius. Uitgebreide zoekfuncties, een analysemodule voor het evalueren van screeningsresultaten en een BLAST module maken hier deel van uit.

Publicaties