Project

Onderling verband tussen baars en snoekbaars

Veel visbestanden in het IJssel- en Markermeer zijn bijna uitgeput, inclusief de baars- en snoekbaarspopulaties. Bestandsbeheer is gericht op een enkele vissoort, maar er is een sterk onderling verband tussen de belangrijke commerciële vissoorten. Wordt het herstel van de afzonderlijke soorten beïnvloed door de dynamica van de andere soorten? Zou het beheer zich niet moeten richten op het herstel van een aantal geselecteerde soorten?

Gezonde visbestanden zijn een voorwaarden voor de GES en vergelijkbare zoetwater regelgeving. Voor regelgeving is het noodzakelijk om te begrijpen hoe een gezond bestand kan worden bereikt. Een onderdeel daarvan is het begrijpen van de interacties tussen de verschillende commerciële visbestanden. Als twee soorten elkaars herstel negatief beïnvloeden, dan moet het beheer daar op worden aangepast.

In dit project zal een model voor baars en snoekbaars worden ontworpen waarbij elkaars ‘Intraguild Predatie’ (IGP; elkaar opeten) en hun gezamenlijke voedselbron (spiering) wordt meegenomen. We zullen onderzoeken hoe de onderlinge afhankelijkheid binnen populatie dynamica aanwezig is en hoe zichtbaarheid condities (via score van aanvallen) de IGP-interacties beïnvloeden. De resultaten zullen vergeleken worden met beschikbare biologische gegevens van de twee meren (die elk een eigen geschiedenis hebben met betrekking tot zichtbaarheid in het water) en gepubliceerd worden in een wetenschappelijke publicatie.

Publicaties